ഫത്‌വ / ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

Q&A

ദൈവം കഅ്ബയിലോ?

മുസ്ലിംകള്‍ എന്തിനാണ് നമസ്‌കാരത്തില്‍ കഅ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത്? കഅ്ബയിലാണോ ദൈവം...

പഠനങ്ങള്‍

Padanangal

ഇബാദത്

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളിലൊന്ന്. മനുഷ്യന്റെ മൊത്തം ജീവിതധര്‍മമാണ് ഇബാദത് എന്ന്...